Re-integratie en Jobcoaching

Na groen licht van het UWV of uw woongemeente helpt Caprisma je graag bij het zoeken naar passende baan. Binnen onze trajecten krijgt je een vaste coach aangewezen die je in het hele traject begeleidt en rekening houdt met jouw (eventuele) arbeidsbeperkingen. Onze trajecten bestaan uit 2 delen namelijk het voorbereiden op werk (Werk Fit) en het gericht zoeken naar werk (Naar Werk).

 

In een re-integratieplan zetten wij jouw ambities, verwachtingen, sterke- en ontwikkelpunten e.d. op papier met een stappenplan waarmee je met ondersteuning van Caprisma op zoek gaat naar werk. Onze zorg houdt niet op als je een nieuwe baan gevonden hebt. Wij houden intensief contact met jou en je werkgever. De begeleidende coach komt zo nodig langs om te kijken hoe het je bevalt op de nieuwe werkplek (Jobcoaching) en geeft ondersteuning bij het oplossen van problemen.

 

Ben je niet in staat zelf werk te zoeken of een sollicitatiegesprek te voeren? Geen nood, onze jobcoach helpt je daarbij en gaat met je mee naar een sollicitatiegesprek.werk fit


Met het Werk Fit traject kan je je klaar stomen voor de arbeidsmarkt. Tijdens dit traject begeleiden wij jou in de zoektocht naar werk. Wij leren je om te gaan met mogelijke belemmeringen en obstakels.  

 

In het Werk Fit traject doorlopen we met jou drie onderdelen:

  • het versterken van jouw werknemersvaardigheden
  • het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit
  • het in beeld brengen van jouw mogelijkheden en kansen op werk

naar werk


Zodra je klaar bent met het Werk Fit traject of klaar bent voor de zoektocht naar een baan, wordt je verder begeleid bij het zoeken naar passende arbeid. Dit noemen wij het traject ‘Naar Werk’.

 

Tijdens dit traject krijg je de kans om passend en betaald werk te vinden. Samen gaan wij actief op zoek naar een geschikte baan via jouw netwerk en/of dat van Caprisma. Wij ondersteunen je bij het opstellen van een cv en een sollicitatiebrief. Zodra je op gesprek kunt bij een werkgever bereiden wij dit gesprek samen voor of gaan wij met jou mee op gesprek. Als je een dienstverband aangeboden krijgt, ondersteunen wij jou en de werkgever in het maken van de afspraken voor een arbeidsovereenkomst. Ook helpen wij in het doolhof van formulieren en verplichtingen richting de uitkerende instantie.

jobcoaching


De jobcoach van Caprisma helpt jou en je werkgever om zo goed mogelijk te kunnen werken.

Het gaat dan niet alleen om hoe je jouw werk doet maar ook om zaken als het samenwerken met collega's en leidinggevende(n). Daarnaast kijkt de coach of er andere omstandigheden zijn die van invloed zijn op jouw werk zoals je privésituatie, schulden, behandelingen e.d.

Om dat te kunnen doen heeft de jobcoach regelmatig contact met jou en je werkgever. Wij bespreken voorkomende problemen en adviseren hoe daar het beste mee om te gaan. Ook helpt de jobcoach bij het inhoudelijk functioneren. Indien nodig werkt de jobcoach daarvoor met jou samen.