WErkgevers weetjes

LOONSANCTIE, WAT NU? 

 

UWV legt een loonsanctie op van 1 jaar wanneer niet voldaan is aan de re-integratieverplichtingen in het 1e en 2e jaar van ziekteverzuim. Het komt er op neer dat jij als werkgever nog 1 jaar het loon moet doorbetalen van de zieke medewerker ongeacht eventuele verwijtbaarheid van jouw werknemer. Flink balen natuurlijk! In sommige gevallen heeft een bezwaar of beroep tegen de beslissing van het UWV niet geleid tot intrekking van de loonsanctie. Wanneer er nog geen bezwaar of beroepsprocedure heeft plaatsgevonden, kan Caprisma je helpen om adequaat bezwaar te maken. In veel gevallen is het echter mogelijk om de juiste herstelactiviteiten uit te voeren waardoor de loonsanctie met maanden kan worden beperkt. Heb jij zo'n  "hoofdpijn" dossier, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met je mee!  

 

Lees meer ....

ARBEIDSCONFLICT 

 

Jouw medewerker is thuis terwijl jij vermoed dat dit vrijwel zeker te maken heeft met een (dreigend)arbeidsconflict. Natuurlijk kun je even afwachten, misschien loopt het allemaal wel los. Je kunt je vermoeden, dat de ziekmelding te maken heeft met een conflict op de werkvloer, ook melden ij de arbodienstverlener. De bedrijfsarts neemt dit mee in zijn onderzoek en zal, na een afkoelingsperiode (van max. 6 weken), aansturen op werkhervatting en oplossing van het conflict. Onze bedrijfsartsen volgen hierbij de STECR richtlijnen.  

DESKUNDIGEN OORDEEL  

 

Wanneer je met je medewerker niet kan komen tot werkhervatting, de visie van de bedrijfsarts/arbodienst niet past bij jou beeld of wanneer je je afvraagt of jij en je werknemer voldoende inspanningen leveren om de werkhervatting van jouw zieke medewerker te stimuleren, dan is het mogelijk om een oordeel te vragen bij het UWV. Dit oordeel kan zowel aangevraagd worden door de werkgever als de medewerker. Goed om te weten is echter dat het UWV in haar oordeel niet aangeeft wat er gedaan moet worden om te komen tot een adequate verzuimbegeleiding. Wil je meer aanbevelingen hoe te handelen, dan kun je een second opinion aan vragen van Caprisma. 

 

Lees meer .... 

BLIJVENDE INVALIDITEIT

 

Wanneer uw medewerker ziek thuis is en jij of jouw medewerker heeft het idee dat werkhervatting, in welke arbeid dan ook, nooit meer zal kunnen plaatsvinden vanwege de ernstige mate van medische klachten. Het zou mogelijk kunnen zijn dat u niet de volle eerste 2 jaar van ziekte het loon hoeft door te betalen. Jou medewerker kan dan een beroep doen op een IVA-uitkering mits de aanvraag daartoe voor de 88e week van ziekte is ingediend bij het UWV. Caprisma onderzoekt voor je of een IVA-uitkering er in zit.

 

Lees meer....

AANVULLEND GEBOORTEVERLOF

 

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Naast het standaard geboorteverlof van 1 werkweer (betaald), mogen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week tot maximaal 5 weken. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer 70% van het loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV. Je werknemer komt hiervoor in aanmerking als:  

 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020
 • Je werknemer de partner is van de moeder van het kind
 • Je werknemer eerst standaard geboorteverlof heeft opgenomen (1 week)

Lees meer....

NIEUWE MINIMUMLOON 1 januari 2021

 

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is gestegen. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon €1684,80 bruto per maand. Het minimum jeugdloon is ook aangepast. 

 

 

COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

 

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015.

 

Lees meer ....

WAB

 

De belangrijkste nieuwe wet in 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). deze werd al van kracht op 1 januari 2020. In de WAB staan enkele aanpassingen van bestaande wetten. Een korte opsomming: 

 

 • De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar.
 • Er gelden extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren.
 • Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve het pensioen.
 • De WW-premie is verlaagd voor werknemers met een vast contract.
 • Er geldt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen).
 • De transitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.

Lees meer ....

ROOKVERBOD

 

Het rookverbod (het verbod om te roken in overheidsgebouwen en op openbare plaatsen) geldt nu nog alleen voor roken van tabaksproducten. Het verbod wordt uitgebreid met: 

 

 • Het gebruik van elektronische sigaretten met of zonder nicotine
 • Het consumeren van tabaksproducten anders dan door roken (zoals pruim- en snuiftabak)

Lees meer ...