RISICO INVENTARISATIE (RI&E)

 

Met de risico-inventarisatie breng je in beeld welke risico's aan de werkzaamheden in jouw bedrijf verbonden zijn. Hiermee kan je een maatregelen treffen om bedrijfsongevallen en ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen.

 

De veiligheidskundigen van Caprisma voeren voor jou de risico-inventarisatie uit en verstrekken je een gecertificeerd en overzichtelijk rapport met aanbevelingen. Uiteraard mag je de risico inventarisatie zelf uitvoeren via bv de beschikbare RI&E van rie.nl. Wanneer jouw bedrijf 25 of meer medewerkers heeft, moet echter de RI&E getoetst worden door een veiligheidskundige. 

MAAK ER GEEN PAPIEREN TIJGER VAN  

 

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is niet voldoende. Aan de hand van de aanbevelingen in het rapport, kan je een plan van aanpak maken om bedrijfsongevallen en verzuim te voorkomen. Wij kunnen je helpen om dit plan te maken. 

EVALUATIE 

 

Je bedrijfssituatie zal in de loop der tijd veranderen waardoor wellicht ook de risico's veranderen. Het is daarom belangrijk om periodiek de risico-inventarisatie en het plan van aanpak onder de loep te nemen. Vind je het fijn als iemand je hierbij helpt, laat het ons weten!