Werk Fit

Werknemersvaardigheden

Onder deze vaardigheden verstaan wij de basis vaardigheden die je nodig hebt om te functioneren op de werkvloer. Denk hierbij aan kan je denken aan op tijd komen, verzorgd gekleed gaan, taken uitvoeren die door een leidinggevende zijn aangereikt en het omgaan met leidinggevenden.

 

Wij zorgen er samen voor dat je weer een goed werkritme opbouwt, leert omgaan met leidinggevenden en taken en opdrachten uitvoert.

 

Persoonlijke effectiviteit

Jouw persoonlijke effectiviteit bepaalt met welke acties doelen bereikt.

In het Werk Fit traject kijken wij samen hoe wij jou kunnen helpen en ondersteunen bij het leren omgaan met belemmeringen zoals:

  • Weerbaarder worden.
  • Hulp bij schuldsanering of het inschakelen van de juiste zorginstanties of verslavingszorg etc.
  • Arbeidsmogelijkheden verkennen

Als derde onderdeel van het traject helpen wij jou met zicht krijgen op jouw mogelijkheden. Hierbij kijken wij naar interesses, capaciteiten en aanbod op de arbeidsmarkt. Samen kijken wij dus wat de mogelijkheden zijn voor betaalde arbeid.

 

Hoe doen wij dat?

Allereerst voeren wij een intake gesprek. Hierna krijg jij een vaste coach aangeboden waarmee je in gesprek gaat over jouw vaardigheden en talenten. Samen bespreek je wat er nodig is om te kunnen werken. Daarnaast kan je gebruik maken van testen en/of onderzoeken. Wanneer er een duidelijk beeld is van jouw situatie gaan wij samen het traject in.

 

De ondersteuning die wij bieden in het traject

  • Coaching
  • Opdrachten thuis of bij ons uit te laten voeren
  • Werkervaring opdoen bij een van onze partners
  • Trainen van sollicitatievaardigheden en werknemersvaardigheden

 

Naar Werk

Zodra je klaar bent met dit traject en verder kan, wordt je verder begeleid bij het zoeken naar werk. Dit noemen wij het traject ‘Naar Werk’