Jobcoaching

Voor wie 

Je krijgt een jobcoach als je een Wajong of WIA uitkering hebt of onder de Participatiewet valt met uitkering van de gemeente en zelf of met hulp van Caprisma een baan hebt gevonden.

Ook wanneer je geen uitkering hebt maar wel een betaalde baan, kan je onder bepaalde omstandigheden een jobcoach krijgen.

Caprisma vraagt jobcoach ondersteuning voor jou aan bij het UWV of de gemeente.  

 

Hoe lang 

Eerst kan er vanuit de proefplaatsing (max. 2 maanden werken met behoud van uitkering en zonder loon) jobcoaching aangevraagd worden. Als hier een contract op volgt, wordt opnieuw coaching aangevraagd. Tevens wordt tijdens de proefplaatsing de loonwaarde bepaald door een arbeidsdeskundige van het UWV.

Bij het aangaan van een contract wordt de joboaching daarna elk half jaar aangevraagd en duurt maximaal 3 jaar. De jobcoach blijft voor jou en de werkgever gedurende deze periode jouw aanspreekpunt.

 

Voorbeelden van activiteiten waarin wij jou en je werkgever in ondersteunen 

  • Wij introduceren je in het bedrijf en in het team (directe collega’s);
  • Wij adviseren over de inrichting van het en eventuele organisatorische aanpassingen;
  • Wij ondersteunen bij het inwerken en het aanleren van handelingen en benodigde vaardigheden alsmede bij het aanleren van sociale vaardigheden (bedrijfscultuur);
  • Wij helpen bij het opsporen en verhelpen van storingen in de arbeidssituatie;
  • Wij begeleiden op het werk met afspraken maken en bewaken en met contact maken met collega’s en leidinggevende
  • Wij monitoren de verwerking van algemene bedrijfsinformatie bij interne voorlichting / cursussen;
  • Wij begeleiden in de thuissituatie voor zover dat van invloed is op jouw werk;
  • Wij begeleiden de leidinggevende zodanig dat jouw leidinggevende de begeleidende rol over kan nemen van de jobcoach.