Publieke Service

Caprisma wil dat ieder mens passend werk kan verrichten met de mogelijkheden die iemand heeft. Wij willen een bijdrage leveren aan het creëren en behouden van gezonde arbeidsorganisaties. Daarom zien wij het als onze opdracht zoveel mogelijk mensen te helpen bij het vinden van passende en duurzame arbeid. Omdat wij nauw samenwerken met verschillende partijen (bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woonbegeleiders, hulpverlenende organisaties, UWV en gemeenten) zijn wij goed in staat om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met steeds meer gemeenten werken wij samen aan en delen wij graag onze kennis van de (lokale) arbeidsmarkt.

Mogelijke vacatures wisselen wij uit, zodat wij gezamenlijk zo veel mogelijk mensen aan het werk kunnen helpen.


Trajecten

Caprisma biedt begeleidingstrajecten naar betaalde arbeid voor mensen vanuit een uitkeringssituatie of vanuit de Participatiewet. Dit o.a. op basis van de trajecten 'Werkfit maken' en 'Naar werk'. 

 

Deze trajecten worden op maat samengesteld en kunnen, afhankelijk van de behoefte van de klant, verschillen van kort en intensief naar langer en minder intensief. Eén vaste jobcoach begeleidt de klant. Dit vindt plaats volgens vastgestelde methodiek met regelmatig tussentijdse evaluaties.

Onze ervaren jobcoaches zoeken actief naar een passende functie voor onze klanten binnen ons netwerk van potentiële werkgevers. Zij kijken ook naar de mogelijkheden voor werkervaringsplekken, proefplaatsingen, e.d. Bij plaatsing van een klant in een passende functie zorgen de jobcoaches van Caprisma voor de aanvraag en afhandeling van de bijbehorende administratie. De jobcoach adviseert onze klant en de nieuwe werkgever over wettelijke regelingen en verplichtingen.

Jobcoaching

Caprisma staat voor duurzame plaatsing in een passende baan. Daarvoor is soms meer nodig dan de beste match tussen een bedrijf en een geschikte kandidaat. Sommige medewerkers en werkgever hebben bijvoorbeeld baat bij jobcoaching om de arbeidsprestatie te verbeteren en uitval te voorkomen. 

 

Zowel de werkgever als de medewerker worden in de arbeidssituatie, door een vaste jobcoaches ondersteund. Het uitwerken van leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal.

Vaststellen Loonwaarde

Onze arbeidsdeskundigen ondersteunen bij het vaststellen van loonwaardes volgens het UWV-systeem of het zogeheten Dariuz-systeem.