Tweede (2e) spoor traject

Kunt u door ziekte of arbeidsbeperkingen niet meer terugkeren in uw oude functie of in ander werk bij uw eigen werkgever, dan is een tweede spoor traject geschikt voor u. Dit traject bestaat uit een aantal fasen, die afhankelijk van de situatie, meer of minder uitgebreid worden doorlopen:

 

Verwerking

Wie voor een tweede spoor traject in aanmerking komt, moet vaak noodgedwongen afstand nemen van het oude werk en op zoek naar een andere werkplek. Dat is meestal een ingrijpend en emotioneel proces. In het tweede spoor traject is ruimte om deze emoties een plek te geven.

 

Zelfonderzoek

Wilt u effectief kunnen solliciteren, dan moet u goed weten wat u wilt. Zelfonderzoek maakt dus een belangrijk deel uit van een tweede spoor traject. Er komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een psychologische test kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek en geeft inzicht in talenten, passende beroepen en eventuele om- of bijscholing. 

 

Sollicitatietraining

Veel mensen die in een tweede spoor traject komen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Daarom bieden wij sollicitatietrainingen aan waarbij het cv, sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken aan de orde komen. Ook besteden wij in deze training aandacht aan het belang van netwerken en het gebruik maken van sociale media bij het vinden van werk.

 

Banen zoeken

Als deze stappen zijn doorlopen, kunt u daadwerkelijk op zoek naar een baan. Caprisma helpt u daarbij en wijst u op de mogelijkheden om geschikte banen te vinden. Uw coach geeft u in begeleidingsgesprekken suggesties die helpen bij uw zoektocht. 

 

Stage/werkervaringsplek

Als u niet direct bemiddelbaar bent naar ander werk, zoekt Caprisma een stage/werkervaringsplek voor u. Hier krijgt u de kans werkervaring op te doen en zo mogelijk door te stromen naar een vaste baan.

 

Nazorg

Zodra u aan het werk gaat, geven wij u nazorg. Uw coach komt, indien gewenst, langs op de werkplek en voert gesprekken met u en uw nieuwe werkgever om te kijken hoe het gaat. Als er problemen ontstaan kunt u dit altijd bespreken met uw coach. Wij proberen dan zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden.

informatie - links


Annetta vertelt over haar ervaring met Caprisma.