Starten als ondernemer

Caprisma staat startende ondernemers, al dan niet met lichamelijke en/of psychische beperking, bij in een succesvolle start als ondernemer.

Wanneer u een bedrijf wilt starten, is een goede voorbereiding belangrijk. Caprisma helpt u daarbij.

 

Aanpak

De begeleiding bij de start als ondernemer vindt in 2 fasen plaats namelijk; de Werk Fit fase en de Naar Werk fase. Tijdens deze fasen wordt u begeleid, bij het maken van voor u haalbare plannen. Na de voorbereidende fase kunt u altijd besluiten of u verder gaat.

 

In de voorbereidende fase ondersteunt Caprisma in het onderzoeken van uw ondernemerscompetenties en de haalbaarheid van uw plan. Ook wordt in deze fase een zogenaamd ordernemersplan opgesteld. Voorbereidende acties zoals; het regelen van startkapitaal vergunningen etc. worden verricht om daadwerkelijk te kunnen gaan ondernemen. 

 

Zo nodig worden er acties uitgevoerd om de uitvoerende fase te versoepelen zoals het voorbereiden van de administratie, marketing, etc.

In de uitvoerende Naar Werk fase ondersteunt Caprisma u o.a. bij:

 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel, belastingdienst en andere instanties.
 • Het regelen van de samenwerking in de onderneming met andere ondernemers (compagnon, partner e.d.)
 • De verkoop van uw producten of dienstverlening (marketing, reclame, acquisitie, netwerken e.d.).
 • Het zo veel mogelijk beperken van privé-risico.
 • Vaststellen van de inkoop en verkoopprijzen.
 • Het opstellen van leveringsvoorwaarden, offertes en facturen.
 • Het uitvoeren van de financiële administratie en controle op de accountant.
 • Het ontvangen van uw facturen (debiteuren-beheer). 
 • Het beschermen van uw ideeën/producten tegen misbruik.
 • Het verkrijgen van goed personeel en de consequenties daarvan e.d.
 • De coaching van uw ondernemerscompetenties.
 • De kosten van begeleiding.

Kosten

Wanneer u een uitkering (Wajong, WAO, WIA, WW, ZW of bijstand) ontvangt, vergoed de uitkerende instantie in veel gevallen de kosten van het traject.

Werkt u in loondienst en moet u gedwongen ander werk zoeken dan vergoed de werkgever in veel gevallen de kosten. U kunt ook een eventuele transitievergoeding hiervoor gebruiken.

Moet u de kosten van onze dienstverlening zelf dragen, dan treffen wij met u een adequate betalingsregeling. De kosten zijn in beginsel bedrijfskosten.

informatie - links