Bezwaar en beroep

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Caprisma kan u hierbij ondersteunen of dit voor u uitvoeren.

Een goede eerste stap is het schriftelijk opvragen van uw dossier bij het UWV. Hierin leest u het verslag van de arts en de arbeidsdeskundige. Bekijk uw dossier goed en bedenk daarna op welke punten u het niet eens bent met de inhoud.

 

Bent u het niet eens met de diagnose en beperkingen die de arts heeft opgeschreven? Ga dan naar uw huisarts en/of specialist. Die kan uw medische situatie beoordelen. Vraag uw arts zijn bevindingen op papier te zetten.

 

U kunt het ook niet eens zijn met de beoordeling van de arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld als de banen die hij heeft gekozen niet passen bij uw beperkingen of als bijvoorbeeld bij de banen een hoger opleidingsniveau hoort dan uw eigen opleidingsniveau.

Heeft u uw bezwaren duidelijk, dan kunt u beginnen met het schrijven van het bezwaar of u laat dit over aan Caprisma.

informatie - link