Overig Nieuws

Kraamverlof gemoderniseerd

Per 1-1-2019 kunnen werknemers 5 dagen kraamverlof opnemen. Per 1-1-2020 kunnen werknemers weken aanvullend kraamverlof opnemen voor rekening van het UWV.


Werknemers veilig de weg op

Maak met uw werknemers afspraken voor het gebruik van mobiele telefoon in de auto. Daarnaast moet u de veiligheid in de auto opnemen in uw Risico Inventarisatie.

 


Compensatie transitievergoeding

De compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte gaan door. De compensatie moet gaan gelden vanaf 1 juli 2015.

Overig nieuws

Doelgroep no-risk polis uitgebreid naar 56+

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. 


Basiscontract Arbo-dienstverlening

Hoewel de vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017, krijgen organisaties nog een jaar de tijd om te voldoen aan de eis van het basiscontract met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Maar op 1 juli 2018 is het echt zo ver en moet elke werkgever beschikken over dit contract. Hierin is ook geregeld dat de werknemer recht heeft op een second opinion van een tweede bedrijfsarts en welke bedrijfsartsen hij daarvoor kan benaderen.