Kom naar de kennissessies van Caprisma en breng uw kennis ‘up-to-speed’!

Loopt u tijdens uw werk ook regelmatig tegen vragen aan waar u het antwoord niet direct op weet? Over de financiële ins en outs van werknemers met een uitkering bijvoorbeeld? Of welke rechten en plichten cliënten nu precies hebben bij het UWV? En bij de Gemeente? Zou u graag meer willen weten over wat een jobcoach en arbeidspsycholoog kunnen doen om mensen met een beperking aan werk te helpen? Dat komt goed uit!


Wij komen in de praktijk regelmatig directieleden en medewerkers van woonzorgorganisaties tegen die vaak minder weten dan ze zouden willen over de rechten en plichten die hun cliënten hebben. Ook van ambulant- en woonbegeleiders horen we dat ze cliënten graag meer concrete informatie willen kunnen bieden over deze materie. Maar dat het er door de drukte van alledag vaak niet van komt om van alle veranderingen op de hoogte te blijven. Daarom leek het ons zinvol om een aantal kennissessies rondom dit thema te organiseren. De sessies zijn toegankelijk voor alle professionals binnen uw organisatie.


We streven naar een integrale aanpak

Tijdens de kennissessies krijgt u concrete informatie over verschillende thema´s. Ook is er gelegenheid voor professionals om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.


Ook een of meer sessies bijwonen?

Heeft u interesse in een of meerdere sessies maar heeft u nog geen uitnodiging ontvangen per mail? Laat het ons dan weten via info@caprisma.nl of bel ons: 0529 430596. Dan zorgen wij ervoor dat u de uitnodiging alsnog ontvangt.