Caprisma Tweede Spoor trajecten

Kan uw medewerker door ziekte zijn/haar functie niet meer uitvoeren en heeft u geen ander passend werk, dan is het inzetten van een tweede spoor traject verplicht.

 

Caprisma coacht en begeleidt de werknemer in de zoektocht naar passend werk en biedt trainingen aan zoals het succesvol solliciteren of netwerken, persoonlijke assertiviteit, leren omgaan met feedback, timemanagement, conflicthantering, e.d. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van beroepskeuzetesten en bijvoorbeeld competentietesten.Zo nodig wordt gebruik gemaakt van een jobhunter die het uitgebreide netwerk van Caprisma en de (voormalige) werkgever inzet om een geschikte baan te vinden. Sociale media nemen hierin ook een belangrijke plaats in.

 

Als een werknemer niet direct kan worden bemiddeld naar een andere baan, zoekt Caprisma eerst naar een stageplaats en/of werkervaringsplek. Zodra uw werknemer aan de slag gaat op zijn nieuwe werkplek zorgt Caprisma voor optimale nazorg. Wij houden regelmatig contact met u en uw medewerker en evalueren de werkhervatting.

 

 

Wij ondersteunen en adviseren u in dit traject met het verduidelijken van de ingewikkelde wetgeving en onderhouden het contact met de betrokken partijen zoals de werknemer, de werkgever, de arbodienst en het UWV. De kortste weg naar werk staat daarin centraal.

 

 

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de in te zetten diensten en duur van het traject (minimaal 6 maanden). De prijzen liggen doorgaans tussen de €3.000,- en €5.000,- excl. btw en opleidingskosten.

informatie-links


Annetta vertelt over haar ervaring met Caprisma.