Risicoinventarisatie

Elk bedrijf met 25 medewerkers of meer is wettelijk verplicht de arbeids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer te laten onderzoeken door een gecertificeerde veiligheidskundige. Dit onderzoek heet Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. Als er arbeidsrisico’s zijn geconstateerd, moet in de RI&E een Plan van Aanpak worden opgenomen, waarin staat welke maatregelen de werkgever binnen welke termijn moet treffen. Dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Om de kosten te beperken werken wij bij de Risico Inventarisatie met checklisten en vragenlijsten. Onze veiligheidskundige voert de Risico Inventarisatie uit.

Informatie-links“Door de risico inventarisatie van Caprisma hebben wij inzichtelijk gekregen welke maatregelen de belasting van onze orderpickers konden verminderen. Ons verzuimpercentage is met 0,75% verlaagd. Dit leverde een besparing op van ca. €70.000,-“

Jan, werkgever