Banenafspraak en Quotum

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er 125.000 banen gecreëerd moeten worden voor werknemers met een forse achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om werknemers die vallen onder de doelgroep:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  • mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst)
  • Wajongeren met arbeidsvermogen
  • mensen uit een voormalige Melkert of ID baan
  • leerlingen van VSO-PRO onderwijs
  • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong.

Deze mensen zijn opgenomen in een doelgroepregister dat wordt beheerd door het UWV.

 

Werkgevers met 25 personeelsleden of meer zijn verplicht banen te creëren voor mensen uit het doelgroepregister op straffe van een quotumheffing (boete
€ 5.000,- per jaar per arbeidsplaats).


Ondersteuning door Caprisma

Caprisma ondersteunt u bij het creëren van aangepaste functies, het vaststellen van geschikte vacatures voor de doelgroep, onderzoekt en selecteert passende kandidaten, haalt het beste uit de kandidaat en ontlast u van de administratie.

Functies creeren

Vacatures van bestaande functies beoordelen wij op geschiktheid voor de doelgroep;

 

Ook kunnen wij door het splitsen en samenvoegen van (deel)taken, of door toepassing van mechanisatie en automatisering functies creëren voor de doelgroep. Uiteraard bepaalt u wat toelaatbaar is.

 

Werving/selectie

Wij werven kandidaten uit de doelgroep, checken of de kandidaat is opgenomen in het doelgroepregister en verzorgen de eerste selectie van kandidaten. Van de kandidaten die u worden aangeboden is bekend met welke belemmeringen in het werk rekening moet worden gehouden. Na voordracht bepaalt u met welke kandidaat u verder in gesprek zal gaan.

het beste uit de kandidaat

Wanneer een kandidaat al dan niet met proefplaatsing (zonder loon) bij u aan het werk gaat, begeleidt onze jobcoach de kandidaat, leidinggevende en collegae met het doel het beste uit de kandidaat te halen.

Administratieve ontlasting

Het aantrekken en het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep gaat gepaard met administratieve beslommeringen voor zowel u als de kandidaat. De jobcoach ontlast u door het leeuwendeel van de administratie voor u te verzorgen.