Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding

Grip op uw verzuimbeleid

Ziekteverzuim! Vrijwel elke werkgever heeft hiermee te maken. Niet alleen vervelend voor u en uw medewerker(s), maar ook een toenemende kostenpost naarmate het verzuim oploopt. Neem tijdig maatregelen. Dat kan veel (financiële) problemen voorkomen.

Onze ontzorg-pakketten bieden dé oplossing. Caprisma adviseert u graag over passende maatregelen voor uw bedrijf en medewerkers. Zo krijgt u precies die ondersteuning, die u als werkgever nodig heeft. Daarmee bespaart u niet alleen op uw verzuimbeleid, maar ook op bedrijfskosten en betaalt u dus nooit te veel. U kunt kiezen tussen ons Basispakket  en Maatwerkpakket. 

Bij onze verzuimbegeleiding werken wij met het verzuim registratie en het volgsysteem 'Absentiemanager'.

 

Het is van groot belang dat u de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) naleeft. Op vastgestelde momenten tijdens het verzuim, moet u als werkgever en werknemer aan bepaalde verplichtingen voldoen. Wordt daar niet aan voldaan dan legt het UWV u als werkgever een sanctie op in de vorm van een loonsanctie (langere doorbetaling van het loon) gedurende maximaal 1 jaar.

Met behulp van onze Poortwachterstijdlijn heeft u de beschikking over een hulpmiddel om de termijnen en de te ondernemen acties tijdens ziekte te bewaken. 


Caprisma Basispakket

De organisatie van uw verzuim-management kan bestaan uit aansluiting bij het digitale verzuimregistratie- en volgsysteem van Caprisma plus gebruikmaking van een hulpdienstfunctie. Aanvullend, op basis van de kosten van verrichtingen, vindt inzet van specifieke deskundigen plaats. 

 

Het digitale verzuimregistratie- en volgsysteem waarschuwt op tijd wanneer u bepaalde acties moet ondernemen in het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en genereert informatie ten aanzien van het ziekteverzuim in uw bedrijf. 

              

Kosten Basis pakket per jaar:

slechts €35,- per medewerker

 

Voordelen: 

  • ziek- en herstelmeldingen via internet
  • up to date verzuim informatie
  • signalen alert voor acties Wet verbetering poortwachter (Wvp)
  • regie bij de werkgever
  • mogelijkheid tot extra inkoop van diensten van verzuimspecialisten

Maatwerkpakket

Een andere mogelijkheid is een Arbo-Maatwerkpakket. Deze is afgestemd op uw specifieke wensen met b.v. één vaste bedrijfsarts, begeleiding van zieke medewerkers door een arbeidskundig casemanager, e.d.  

  

Caprisma reduceert lang- en kort verzuim

Het Caprisma Maatwerkpakket is ideaal voor bedrijven die hun verzuimbeleid willen uitbesteden, maar wel actief betrokken willen blijven bij de uitvoering ervan. Wij gebruiken een verzuimprotocol op maat dat het korte én lange verzuim aanzienlijk kan reduceren. Bij iedere ziekmelding volgt b.v. binnen twee dagen een telefonisch consult. In de eerste vijf weken van het verzuim is er wekelijks contact met de zieke werknemer. U ontvangt na elk contact een rapportage met daarbij een passend advies.

 

Caprisma casemanager bewaakt het ziekteverzuim

Na vier weken ziekteverlof wordt een casemanager van Caprisma aangesteld die alle langlopende dossiers bewaakt. Deze casemanager zorgt voor het naleven van de gestelde termijnen binnen de Wet verbetering Poortwachter (Wvp) en denkt actief mee over passende re-integratie activiteiten. Zo bent u ervan verzekerd dat alle re-integratie inspanningen voor de Wet werk- en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op de juiste wijze worden doorgevoerd.

 

Voordelen Maatwerk pakket:

  • De ideale oplossing voor het aanpakken van kort en lang verzuim.
  • Uw Caprisma casemanager zorgt voor naleving van acties vanuit de Wet verbetering Poortwachter (Wvp).
  • De werkgever blijft actief betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid.
  • Kosten op basis van bedrijfsgrootte, wensen en mogelijkheden m.b.t de gewenste begeleiding.

WVP meldingen en formulieren 

“Frequent verzuim is niet alleen lastig maar vergt ook veel van uw medewerkers“

Grace, casemanager