Arbeidskundige dienstverlening

Caprisma verleent arbeidskundige diensten aan ondernemers,  verzekeringsmaatschappijen, het UWV en dergelijke. Wij werken met een team van uitsluitend geregistreerde arbeidsdeskundigen, die specialist zijn op het gebied van o.a. de land- en tuinbouw, gezondheidszorg en welzijn, bank en verzekeringswezen, onderwijs, bouw, etc. 

 

Methodiek

Caprisma hanteert bij de uitvoering van de onderzoeken de Multi causale analyse methode (Mca). Deze is erop gericht alle factoren inzichtelijk te maken, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsongeschiktheid.

 

Deze factoren zijn:

  • werkomgeving
  • privésituatie
  • aandoeningen (psychisch en/of fysiek)
  • persoonskenmerken

 

Onze arbeidskundige diensten zijn o.a.:

  • arbeidskundig onderzoek naar re-integratiemogelijkheden
  • vaststellen loonwaarde
  • verkorting loonsancties
  • onderzoek eigenrisico dragen WIA
  • bezwaar en Beroep

“Het gaat er niet alleen om dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen maar ook om het geven van perspectief aan de arbeidsongeschikte werknemer."

Sjors, werkgeverOnderzoek naar re-integratiemogelijkheden

Caprisma voert een onderzoek uit waarbij de re-integratiemogelijkheden van de zieke en verzuimende werknemer in beeld worden gebracht. Op basis van het onderzoek geven wij de opdrachtgever een adequaat advies over de re-integratie van de zieke werknemer in het eigen bedrijf. Wanneer hervatting bij de eigen werkgever niet mogelijk is, wordt een advies uitgebracht voor re-integratie bij een andere werkgever.

 

De arbeidsdeskundige geeft in het laatste geval ook voorbeelden van passende en geschikte functies.

 

Ook adviseert onze arbeidsdeskundige u over de inhoud van het in te zetten Tweede spoortraject.

Bezwaar en beroep

 

Caprisma adviseert u wanneer het UWV u bijvoorbeeld een loonsanctie oplegt. Onze adviezen zijn gericht reparatie van de verzuimbegeleiding, het verkorten van de loonsanctie periode en vermindering van loonsanctie kosten.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV? Caprisma adviseert u graag hierover en kan desgewenst het bezwaar voor u uitvoeren. 

Het UWV beoordeelt het bezwaar en zal hierover een beslissing nemen.