Arbeidsdeskundige diensten

EEN HELE MOND VOL, MAAR WAT BETEKENT HET PRECIES? 

 

Caprisma verleent arbeidskundige diensten aan ondernemers, verzekeringsmaatschappijen en het UWV. Wij werken met geregistreerde arbeidsdeskundigen, die specialist zijn op diverse gebieden. 

 

Onze arbeidsdeskundige diensten: 

  • Arbeidskundig onderzoek naar re-integratiemogelijkheden
  • Vaststellen loonwaarde
  • Verkorting loonsancties
  • Onderzoek eigen risico dragen WIA
  • Bezwaar en beroep 

ONDERZOEK NAAR RE-INTEGRATIE MOGELIJKHEDEN

 

De arbeidsdeskundige van Caprisma voert onderzoek uit waarbij de re-integratiemogelijkheden van de zieke medewerker in beeld worden gebracht. Op basis van dit onderzoek geven wij de opdrachtgever een adequaat advies over de re-integratie van de zieke medewerker in het eigen bedrijf. Wanneer werkhervatting bij de huidige werkgever geen mogelijkheid is, wordt een advies uitgebracht voor re-integratie bij een andere werkgever. In dit geval wordt de werkgever geadviseerd een Tweede spoortraject in te zetten. 

BEZWAAR & BEROEP 

 

 

Caprisma adviseert je wanneer het UWV een loonsanctie oplegt. Onze adviezen zijn gericht op reparatie van de verzuimbegeleiding, het verkorten van de loonsanctie periode en verminderen van loonsanctiekosten. 

 

Wil je bezwaar maken? Neem contact met ons op, dan kijken wij met je mee!