Ook de weg kwijt in het woud van stimuleringsmaatregelen?

In de vorige blog vertelde arbeidsdeskundige Dennis Nanoha wat hij kan doen om mensen met een arbeidsbeperking aan een passende werkplek te helpen. In de blog van vandaag vertelt hij hoe hij gemeenten en ondernemers helpt uitvoering te geven aan de Participatiewet en van welke stimuleringsmaatregelen gemeenten en ondernemers gebruik kunnen maken.

Een van onze taken is het geven van advies aan ondernemers en gemeenten. Wij merken dat bedrijven en gemeenten vaak niet goed weten hoe zij invulling kunnen geven aan de verplichtingen van de Participatiewet/banenafspraak. Een van die verplichtingen is dat bedrijven met 25 of meer werknemers, werknemers afkomstig uit de doelgroep banenafspraak (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) in dienst moeten hebben. Dat werkgevers niet weten hoe ze handen en voeten kunnen geven aan deze verplichting, komt doordat ze niet goed weten hoe ze functies zo kunnen inrichten of taken kunnen samenvoegen,dat er een rendabele arbeidsplek ontstaat voor deze mensen.

 

De oplossing: het samenvoegen van functies

Werkgevers die hier actief mee aan de slag willen, kunnen bij ons een consult aanvragen. Wij kijken dan samen met de werkgever welke oplossingen er zijn om het werk aan te passen en geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen we een scan maken van alle processen die zich binnen het bedrijf afspelen. Met als doel te onderzoeken of we taken kunnen weghalen uit één of meer processen, zonder dat dit afbreuk doet aan de doelstelling en kwaliteit van die processen. Vervolgens voegen wij die taken weer samen tot een nieuwe functie die uitvoerbaar is voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook wordt vastgesteld welk loon past bij de nieuwe functie wanneer de functionaris normaal functioneert.

 

Reële loonwaarde vaststellen

Wanneer je op deze manier nieuwe functies creëert en daar werknemers met beperkingen in aanstelt, moet je ook kijken wat de loonwaarde is die past bij de geleverde arbeidsprestatie in deze nieuwe functie. Om die loonwaarde vast te stellen onderzoekt de arbeidsdeskundige de discrepanties op het vlak van de productiviteit, kwaliteit en werktempo van de medewerker. Wanneer er sprake is van een discrepantie stelt de arbeidsdskundige vast wat het verlies is ten opzicht van de normaal functionerende medewerker. Hierdoor kan dan ook vastgesteld worden welke percentage van het normale loon gelijk is aan het functioneren van de medewerker. De werkgever zou dan niet meer loon hoeven te betalen dan de feitlijk geleverde arbeidsprestatie. Stel dat een werkgever iemand in dienst heeft die als gevolg van een beperking minder snel kan werken dan zijn gezonde collega die hetzelfde werk doet, dan gaan wij die vertraging vertalen naar de loonwaarde. Dus als iemand 30 procent trager is, dan wordt de loonwaarde ook 30 procent lager. Zo kijken we naar een aantal componenten om het werkelijke percentage vast te stellen. Dit maakt het zowel voor de werkgever als voor de cliënt inzichtelijk waar het loon precies op gebaseerd is.

 

Stimuleringsmaatregelen

Om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen zijn er allerlei stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Wilt u actief aan het werk met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft u daarbij advies nodig? Bel ons gerust. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.