De arbeidsdeskundige; specialist in het passend maken van arbeid

Hoe kun je als gemeente of als werkgever werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe vind je de weg in het woud van premiekortingen? Arbeidsdeskundige Dennis Nanoha kent de ins en outs van de Participatiewet en weet hoe je dit aanpakt.

Als arbeidsdeskundige heb je niet alleen kennis van de vormen van belasting van lichaam en geest, die voorkomen in verschillende werkzaamheden maar ook van de belastbaarheid van de cliënt. Het is mijn specialisme om hier een goed evenwicht in aan te brengen. Wanneer het niet lukt om dit evenwicht aan te brengen, ga ik zoeken naar alternatieven en benoem ik het soort werk dat werknemers binnen hun (lichamelijke en/of geestelijke) belastbaarheid wél aankunnen.

 

Schadelastbeperking

Als mensen door een beperking of handicap niet langer kunnen functioneren in hun baan, zoekt de arbeidsdeskundige naar alternatief werk. Dit zou werk kunnen zijn waarin de werknemer minder salaris gaat verdienen. Als dat zo is, proberen wij of we de schade als gevolg van dit loonverlies kunnen beperken. Dit doen we door inzichtelijk te maken welk loonverlies de cliënt zal lijden in zijn nieuwe functie. Het is heel belangrijk voor de cliënt om te weten óf, en zo ja, hoeveel hij in inkomen achteruit gaat. Op basis van ons onderzoek naar de schadelast kunnen cliënten, binnen de regeling waaronder zij vallen, een beroep doen op een aanvulling op hun inkomen. Ook voor de werkgever is deze schadelast inschatting belangrijk om te weten wat hij moet gaan betalen aan de werknemer in diens nieuwe functie.

 

Sociaal beleid binnen ondernemingen

Een ander onderdeel van ons werk is advies geven over het sociaal beleid binnen de onderneming waar een cliënt werkt of gaat werken. Daarbij gaat het met name om ondernemingen met 25 of meer werknemers, die vanuit de wettelijke verplichtingen van de Participatiewet (Banenafspraak) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep) plaatsen. Niet iedere ondernemer weet hoe je dit kunt integreren in je bedrijf. Bijvoorbeeld hoe je werkplekken kunt aanpassen voor mensen met een handicap. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te geven, want voldoe je niet aan de wettelijke verplichtingen, dan kan de overheid je een boete van 5.000 euro per ‘ontbrekende’ werknemer per jaar opleggen.

 

We maken het werk passend

Bij werknemers die bijvoorbeeld door ziekte hun functie niet langer kunnen uitvoeren, kijken wij of het probleem is op te lossen met inzet van hulpmiddelen of wellicht door organisatorische aanpassingen. Is dit niet mogelijk, dan kijken wij of er binnen het bedrijf ander werk beschikbaar is, of beschikbaar gemaakt kan worden met behulp van aanpassingen of door het vormen van nieuwe functies. Als dat niet lukt, verwijzen we de cliënt naar arbeid buiten de eigen organisatie. Daarbij benoemen we welke functies de cliënt nog wel kan uitvoeren waarbij rekening wordt gehouden met zijn mogelijkheden. Bij het matchen beperken we ons niet alleen tot de fysieke mogelijkheden van de cliënt, we kijken ook naar diens persoonlijke- en sociale aspecten. Daarbij stelt de arbeidsdeskundige aan de hand van de taken en verantwoordelijkheden in de functie vast wat de loonwaarde is van het aangepaste werk. Hierdoor ontvangt de werknemer het loon dat past bij zijn functie-inhoud en zijn presteren en hoeft de werkgever niet meer te betalen dan de werknemer presteert.

 

De arbeidsdeskundige als sparringpartner

Wanneer een jobcoach een cliënt begeleidt bij diens re-integratie en het proces stagneert omdat de jobcoach bijvoorbeeld niet precies weet welk soort werk de cliënt met zijn of haar beperking kan uitvoeren, dan kan de jobcoach advies inwinnen bij de arbeidsdeskundige. Wij matchen dan welke functies passen bij de beperking van de cliënt. Het kan zijn dat een cliënt een sterke voorkeur heeft voor een bepaald soort werk, waar hij echter door zijn beperking niet toe in staat is. Dan kijken wij samen of wij de cliënt met behulp van aanpassingen toch kunnen plaatsen in de functie van zijn voorkeur.

 

Wilt u meer weten?

Heeft u cliënten die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van passend werk? Bel ons gerust. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.