Vraagt u zich wel eens af hoe u cliënten aan die duurzame werkplek kunt helpen?

In zijn rol als jobcoach bij Caprisma begeleidt Surrender Chakauri mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een werkplek. En als deze werkplek eenmaal gevonden is, begeleidt de jobcoach zowel de kandidaat als de werkgever zodat er een duurzame werkplek ontstaat. In deze blog vertelt de jobcoach wat hij werkgevers kan adviseren, zodat zij de begeleiding op den duur kunnen overnemen.

 

Een goede introductie is het halve werk

Een proefplaatsing is een prettige manier om een kandidaat te laten wennen aan zijn nieuwe werkomgeving en om de werkgever te laten ervaren hoe het gaat. Een goede introductie van de kandidaat is een belangrijke voorwaarde voor succes bij een proefplaatsing. Daarom zorg je van tevoren dat de leidinggevenden en collega’s op de werkplek de juiste informatie hebben over de mogelijkheden van de kandidaat zodat ze weten waar ze rekening mee moeten houden. Vervolgens kijk je of zij openstaan voor een proefplaatsing zodat het plan ook door de leidinggevende en collega’s gedragen wordt. Er moet bereidheid zijn om praktische aansturing te bieden en om op termijn het stokje over te nemen.

 

Verwachtingen waar maken

Tijdens een proefplaatsing van een kandidaat staat het kennismaken met elkaar en met de werkzaamheden centraal. Gedurende het traject van de proefplaatsing heb je regelmatig gesprekken met alle betrokken partijen en ben je aanwezig op de werkvloer of werk je mee wanneer dit nodig is. Het regelmatig uitwisselen van informatie over de introductie, de werkzaamheden en de interne begeleiding, draagt bij aan het vergroten van de passendheid van de functie en de acceptatie door collegae. Vaak zien we dat kandidaten in eerste instantie te hoge eisen aan zichzelf stellen en dat ze geen fouten willen maken. Hierdoor blokkeren ze zichzelf in hun leerproces waardoor hun ontwikkeling op de werkvloer onnodig langzamer verloopt of zelfs stagneert. Om dit bespreekbaar te maken ga je altijd eerst met de kandidaat in gesprek. Als jobcoach signaleer je en maak je dit kenbaar Vervolgens kijken we samen, dus kandidaat, jobcoach en werkgever, naar de verwachtingen. Wat is de inhoud van de functie en wat wordt er van de kandidaat verwacht? En hoe creëer je daarin een goede opbouw, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever?

 

Afspraken maken en bewaken

We weten dat we soms goed moeten kijken naar het maximale aantal uren dat een kandidaat kan werken. Met de werkgever bespreek je de mogelijkheden om het aantal uren aan te passen aan de belastbaarheid van de kandidaat. Het is van belang om de afspraak die hieruit voortvloeit samen te bewaken. Dus zowel de leidinggevende als de kandidaat en de jobcoach letten erop dat de kandidaat niet ongemerkt meer uren werkt dan het overeengekomen aantal. Dit om te voorkomen dat iemand overbelast raakt en uitvalt. Kandidaten voelen zich vaak erg verantwoordelijk voor hun werk. Op tijd stoppen met werken kan dan lastig zijn. Leidinggevenden hebben dit in eerste instantie niet altijd in de gaten. Daarom is een proefplaatsing ook zo belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid om samen de werkplek zodanig in te richten dat de kandidaat een optimale kans van slagen heeft. Alles staat of valt dus met het maken van duidelijke, werkbare afspraken en het bewaken hiervan.

 

Gouden match realiseren

Voor, na en uiteraard gedurende de proefplaatsing heb je regelmatig overleg met de kandidaat en de werkgever zodat we samen zaken kunnen bijstellen waar nodig. In de tussentijd heb je ook één-op-één gesprekken met de kandidaat om te kijken hoe het gaat en ervoor te zorgen dat de kandidaat zichzelf niet overvraagt en tijdig aangeeft dat hij ergens tegenaan loopt. Ook vanuit de werkgever ga je toetsen hoe het gaat. Dit kan telefonisch, of tijdens een gesprek op de werkplek. We bespreken dan of alles naar verwachting loopt en in hoeverre we de match kunnen realiseren die we voor ogen hebben. Het doel is dat de kandidaat een betaald contract krijgt en dat dit contract duurzaam is.

 

Zelfvertrouwen versterken

Soms ligt het tempo van de voorgang bij een kandidaat niet hoog genoeg waardoor de werkgever gaat twijfelen of hij wel in zee durft te gaan met de kandidaat. Dan kijken we samen wat hiervan de oorzaak is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het leerproces makkelijker verloopt. Het kan zijn dat kandidaten niet durven aangeven wat ze al goed kunnen, maar ook waarin ze nog ondersteuning nodig hebben. Wat wij kandidaten leren, is aan te geven dat ze soms wat meer tijd nodig hebben bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid. Deze aanpak geeft vaak goede resultaten. Het maakt dat mensen hun tanden erin gaan zetten. Zo van: ‘Ik kan het, ik weet dat ik het kan, en nu ga ik het ook doen!’

 

Coachingsvaardigheden voor werkgevers

Meestal gaat het een periode heel goed maar soms krijgen mensen opeens een terugval. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Is er eenmaal sprake van een terugval, dan probeer je de kandidaat weer terug in het zadel te helpen door kaders te stellen waaraan hij zich kan vasthouden. Maar ook door de werkgever te leren hoe hij de kandidaat het beste kan coachen op het werk. Je legt ook uit aan de werkgever dat het niet altijd onwil is van de kandidaat als deze sommige werkzaamheden wat vaker uitgelegd moet krijgen, maar dat het een aspect is van iemand waarmee je kunt leren omgaan. Uiteindelijk heb je er dan een super getalenteerde en gemotiveerde werknemer aan.

 

Ook een kandidaat die onze hulp kan gebruiken?

Bel ons dan gerust, dan kijken we samen wat we kunnen doen.