Wat een arbeidspsycholoog kan doen voor cliënten met een depressie

Sombere gevoelens heeft iedereen wel eens en deze verdwijnen vaak vanzelf. Soms kan het echter gebeuren dat iemand zich somber blijft voelen. Als zo’n sombere bui blijft hangen, kan het zijn dat de persoon in kwestie een depressie heeft. Dan is het goed om actie te ondernemen. Want hoe langer een mogelijke depressie onbehandeld blijft, hoe erger de klachten kunnen worden. Op den duur kan dit ertoe leiden dat mensen zich ziek melden of zelfs helemaal stoppen met werken. Dianne Hofstee is als arbeidspsycholoog in dienst bij Caprisma. Haar hulp wordt onder meer ingeschakeld bij cliënten die te maken hebben met een depressie.

 

Maatwerk

Ik kijk altijd naar de persoonlijke situatie van een cliënt met depressieve gevoelens. Mijn eerste stap is het in kaart brengen van de situatie en het dagelijks leven van de cliënt om te onderzoeken waar de depressieve klachten vandaan komen en, zo mogelijk, de oorzaak ervan aan te pakken. Zo inventariseer ik hoe iemand zijn leven heeft ingericht. Hoe is het slaap-/waakritme/dagritme, eet iemand goed? Hoe ziet de daginvulling eruit? Gebruikt de cliënt medicatie of andere middelen die van invloed kunnen zijn op het psychisch welbevinden? Daarna geef ik specifiek op de persoon afgestemde leefstijladviezen. Het gaat dus altijd om maatwerk.

 

Plan van aanpak

Vervolgens kijken we samen wat de cliënt helpt om zich goed te blijven voelen. Daarbij kan je denken aan zaken als wat zijn je ‘triggers’? Hoe herken je waarschuwingssignalen wanneer het minder goed met je gaat? Ook maken we een crisisplan voor wanneer iemand daadwerkelijk in een depressie raakt en een post-crisisplan. Verder kijk ik vooral naar positieve factoren: wat zijn bronnen van hoop en steun voor de cliënt? En welke rollen vervult iemand in zijn/haar leven? Denk bijvoorbeeld aan de rol van vader, moeder, broer, zus, dochter, zoon, buurman, buurvrouw, werknemer, vriend, vriendin en partner. Bij complexe of langdurige problematiek verwijs ik door naar de reguliere zorg.

 

Wat kun je doen als je vermoedt dat iemand aan depressie lijdt?

Maak je je zorgen over een cliënt en heb je behoefte aan professionele hulp of advies? Neem dan contact op met Caprisma. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.