Kabinet ziet af van invoering loondispensatie arbeidsbeperkten

Het kabinet ziet af van het plan om de loonkostensubsidie af te schaffen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Volgens dit plan zouden werkgevers arbeidsbeperkte werknemers minder dan het wettelijk minimumloon mogen betalen. De werknemers zouden een aanvulling krijgen in de vorm van loondispensatie. Op dit plan kwam echter veel kritiek, omdat het de administratieve lasten van werkgevers zou verzwaren en de ongelijkheid van toch al zwakkere groepen bevorderen.

 

Blij met niet invoeren loondispensatie

Wij zijn heel blij met de genomen beslissing. We zien in de praktijk dat het geen eenvoudige regeling is. Ten eerste snappen veel mensen de regeling niet en ten tweede zien ze alleen maar zaken waar ze geen recht op hebben of die heel moeizaam te verkrijgen zijn. Bovendien zouden cliënten onder deze regeling een stuk pensioenopbouw missen. Maar ons belangrijkste bezwaar is dat de werknemer een gedeelte van zijn salaris ontvangt via de werkgever en een ander deel in de vorm van een uitkering. Dat voelt voor veel mensen met een arbeidshandicap niet als eerlijk; zij willen net als ieder ander 'gewoon' een volledig salaris ontvangen.

 

Financiële chaos

Daarnaast zorgt betaling door twee partijen voor een financiële chaos in het leven van toch al kwetsbare mensen. Deze partijen betalen meestal niet gelijktijdig uit, waardoor cliënten in de problemen komen met het betalen van vaste lasten, zoals huur en ziektekostenverzekering. Daarnaast komt de belasting ook nog om de hoek kijken omdat werknemers van twee partijen inkomsten ontvangen terwijl er maar eenmaal loonheffingskorting kan worden toegepast. Als jobcoaches zijn wij dan ook een groot deel van de tijd bezig met cliënten uitleggen hoe hun financiële positie in elkaar zit.

 

Eén regeling voor allen

Mensen die een wajong uitkering ontvangen kennen nu al de regeling loondispensatie. Het zou overzichtelijker zijn als iedereen op dezelfde manier wordt behandeld, ongeacht welke uitkering men krijgt. Zonder ‘gedoe’ met belastingen of zorgen over terugbetalingen of over het feit dat je geen pensioen opbouwt. Dat geeft een stuk rust. Ook voor werkgevers is dit beter werkbaar. De cliënt ontvangt dan net als andere werknemers een salaris en draait mee in dezelfde CAO.

 

Duidelijkheid in financiële positie

Onze jobcoaches staan erom bekend dat zij sterk inzetten op het inzichtelijk maken van de inkomsten van de cliënt. Wij vinden dit zo belangrijk omdat we zien dat er veel mis gaat voor cliënten op dit vlak, vaak met uitval op het werk tot gevolg. Daarom coachen wij cliënten nadrukkelijk op wat ze precies moeten doen om hun financiële positie in evenwicht te houden en waar ze op moeten letten als hun inkomsten veranderen. Wanneer zij dit niet zelf kunnen regelen brengen wij cliënten in contact met organisaties die hier ondersteuning in kunnen bieden.

 

Goede overdracht

Ook zorgen wij ervoor dat het netwerk om de cliënt heen op de hoogte is van wat zij moeten doen als Caprisma weer uit beeld is. Daarom nemen we ook altijd contact op met een eventuele bewindvoerder. Duidelijkheid in de eigen financiële positie en een goede overdracht naar de omgeving zijn naar ons idee essentieel om te voorkomen dat cliënten hierop stranden en stoppen met werken.