Ervaringen van Woonzorgorganisatie K-Vriendelijk met Caprisma

Jannet de Moor is Bestuurder bij Stichting K-Vriendelijk; een woonzorgorganisatie in Ommen. Stichting K-Vriendelijk werkt regelmatig samen met Caprisma om mensen met een uitkering (terug) te begeleiden naar werk. Maar er is méér dat de organisaties bindt.

‘Wij begeleiden regelmatig cliënten met een Wajong uitkering', licht Jannet de Moor toe. 'Ook komen veel cliënten via de gemeente bij ons. Aan ons de taak om deze mensen, die óf helemaal zonder werk zitten óf die op een werkplek zaten waar het niet goed ging, te begeleiden naar werk. Hierbij zijn we gericht op nieuwe manieren van het vinden van een baan. Bijvoorbeeld door middel van arbeids reïntegratie of jobcoaching. Onze vraag aan Caprisma luidt dan ook meestal: kunnen jullie met deze cliënt aan de slag gaan om te zorgen dat hij of zij (weer) aan werk komt?

 

De werkwijze: maatwerk

 

Zowel Caprisma als K-Vriendelijk werken primair cliëntgericht. We kijken beiden steeds opnieuw naar de behoefte van de cliënt; wat heeft iemand nodig om te komen waar hij wil zijn? Elke cliënt is immers anders. Hierop stemmen we onze dienstverlening aan de cliënt af. Die invulling kan gedurende het traject veranderen. Het begeleiden van mensen, zowel naar werk als in hun privéleven, is een dynamisch proces. Daarom is de afstemming die Caprisma altijd opzoekt met de ambulante begeleiding van de cliënt ook zo belangrijk.

 

Werk en privé in balans

 

Zodra Caprisma een traject start met een cliënt, kijken ze eerst naar het complete sociale systeem rondom de cliënt. Dus niet alleen naar diens functioneren op het werk, maar juist ook naar de wisselwerking tussen persoonlijke problemen in de leef- of woonsituatie en het werk. Die afstemming tussen werk en privé van cliënten is met name wat Caprisma anders maakt dan andere jobcoaching bureaus. Die vergeten soms dat de privésituatie van een cliënt obstakels kan bevatten die van invloed zijn op het wel of niet goed kunnen werken. Daarnaast hebben ze een uitgebreid netwerk van bedrijven in de omgeving waar ze cliënten kunnen plaatsen.

 

Tweerichtingverkeer

 

Het leuke aan onze samenwerking vind ik, dat deze in twee richtingen werkt. Zo kan het gebeuren dat Caprisma een cliënt toegewezen krijgt om naar werk toe te leiden en dat zij constateren dat er méér nodig is dan alleen het begeleiden naar werk. De jobcoaches van Caprisma adviseren dan om een maatwerkvoorziening als K-Vriendelijk in te zetten om hiermee aan de slag te gaan. Caprisma weet precies waar haar eigen expertise ligt en kan daarnaast heel goed de expertise van andere partijen op waarde schatten en de samenwerking zoeken waar nodig. Mooi dat het twee kanten op werkt.

 

Wederzijds positieve ervaring

 

We zijn positief over elkaars werkwijze en de onderlinge samenwerking. Ik vind het mooi om te zien dat, ondanks dat Caprisma groter wordt, hun oorspronkelijke werkwijze behouden blijft. Ik denk dat we elkaar daarin ook herkennen; in die kleinschalige aanpak die kenmerkend is voor beide organisaties waardoor we écht samenwerkingspartners geworden zijn.’