Waarom het zo belangrijk is om de omgeving van de cliënt te betrekken bij het reïntegratieproces.

De mensen die wij begeleiden hebben vaak naast een jobcoach van Caprisma ook een woonbegeleider, die hen helpt om de balans te bewaken tussen werk en privé. Sommige cliënten hebben persoonlijke omstandigheden die maken dat ze hun werk niet full time kunnen uitvoeren. Voor deze mensen zijn aangepaste werktijden beter. Als dit niet tijdig wordt gesignaleerd, kan iemand zich over de kop werken en opnieuw uitvallen. Om de privé situatie van de cliënt goed in beeld te hebben, is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met alle betrokkenen uit diens sociale kring.

 

Samen zorgen voor balans

 

Wij noemen dit de Driehoeksbenadering, waarin je elkaar middels gesprekken op de hoogte houdt van wat er privé speelt bij een cliënt. Die gespreksdriehoek kan een wisselende samenstelling hebben: Cliënt-Ambulant begeleider-Jobcoach of Cliënt-Begeleider-Partner of Cliënt- Begeleider-Ouder en ga zo maar door. Gaat er dan iets mis aan het thuisfront, dan kunnen we dit tijdig signaleren en bijsturen. Want wie thuis niet lekker in z’n vel zit, kan op het werk ook niet optimaal functioneren.

 

Praktijk case

 

Zo begeleiden wij bijvoorbeeld een jongeman met een verstandelijke beperking bij wie gebleken is dat hij naast een 40-urige werkweek geen privéleven meer in stand kan houden. Zijn hoofd zit dan ‘s avonds zo vol, dat hij er letterlijk hoofdpijn van krijgt en vroeg naar bed moet om de volgende dag weer te kunnen functioneren. Hierdoor hield deze cliënt geen energie over om ‘s avonds nog iets te doen in het huishouden of tijd door te brengen met zijn partner. Toen we hier samen vanuit de driehoek Cliënt-Begeleider-Jobcoach naar keken, vroegen we hem: wat kunnen wij doen, zodat jij de balans tussen werk en privé beter kunt bewaren? ‘Kortere werkdagen’ was zijn stellige antwoord. Nu heeft hij een werkervaringsplaats waarbij hij dagen van zes uur kan maken en waarin ook een evenwichtige verdeling is tussen werkdagen en vrije dagen. Dit heeft opgeleverd dat hij nu na het werk nog energie over heeft om aandacht aan zijn partner te geven en om samen iets in het huishouden te doen. Die balans is super belangrijk.

 

De cliënt beslist

 

Korte lijnen onderhouden met het kringetje om de cliënt is voor ons als jobcoaches heel belangrijk. We willen zoveel mogelijk ruis weghalen. Dat dit werkt, horen we ook terug van woonbegeleiders die deze werkwijze prettig vinden. Aan de andere kant geven we de cliënt wel de lead hierin. Als de cliënt geen meerwaarde (meer) ziet in de driehoeksgesprekken, respecteren wij de wens van de cliënt en worden de gesprekken niet opgestart of beëindigd.

 

Randvoorwaarden voor succes 'aan de voorkant' organiseren

 

Als jobcoaches van Caprisma sturen wij vooral vanuit die driehoeks benadering en zien het belang ervan scherp in. Ook als alles goed gaat, kun je een gesprek met elkaar voeren. Al is het maar een kwartier. Want van complimenten en opbouwende kritiek groeit de cliënt ook. Wij trekken de benodigde tijd uit om de cliënt te begeleiden naar werk. Ik denk ook dat wij de ‘begeleidingsuren’ zo efficiënt mogelijk benutten, waardoor we later in het traject minder hoeven bij te sturen omdat de randvoorwaarden voor succes ‘aan de voorzijde’ al ingevuld zijn.

 

Een sterk netwerk is het resultaat

 

Wij begeleiden cliënten niet voor eeuwig. Daarom vinden we het zo belangrijk dat, wanneer onze begeleiding stopt, de cliënt er niet alleen voor staat , maar beschikt over een sterk sociaal netwerk om zich heen. Dát is de winst van de driehoeksbenadering.