Onze kracht zit ‘m in de passie waarmee we ons werk doen

Kandidaten begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Dat is wat we doen. Daarbij gaan we niet uit van iemands beperkingen, maar juist van zijn of haar kracht. Ieder mens heeft immers dingen waar hij of zij minder goed in is. Daar staat tegenover dat iedereen kwaliteiten heeft. Naar die kracht of sterkte zoeken wij bij een kandidaat. We zoeken net zo lang tot we tot de kern van wat iemand drijft zijn doorgedrongen. Waar is deze persoon goed in, waar heeft hij plezier in? Op die kwaliteiten gaan we de kandidaat bemiddelen bij een werkgever. Dat is onze passie.

Wij zoeken naar de arbeidsplaats waarin de kwaliteit van de kandidaat optimaal tot zijn recht komt

Iemand met autisme kan bijvoorbeeld minder goed zijn in het aangaan van contacten maar juist heel goed in het controleren van lijsten met cijfers. Dan zoeken wij naar een arbeidsplaats waar juist deze kwaliteit nodig is, zodat de kracht van de kandidaat volledig tot zijn recht kan komen. Deze manier van zoeken naar de juiste arbeidsplaats kan soms wat langer duren, maar het is de enige manier waarop we een kandidaat duurzaam kunnen plaatsen. En dat is waar we naartoe willen. Een duurzame arbeidsplaats waar zowel de kandidaat als de werkgever gelukkig mee is.

Onze ondersteuning stopt niet wanneer de kandidaat geplaatst is

Soms heeft een kandidaat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding op de werkplek. Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de kandidaat en de werkgever goed blijft verlopen en dat beiden elkaar begrijpen. Naast jobcoaching kan het zijn dat de kandidaat nog andere begeleiding nodig heeft. In dat geval maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk van coaches, psychologen en andere hulpverleners. Hierin vervullen wij de regierol en letten we er bijvoorbeeld op dat de lijnen tussen de kandidaat en de hulpverlener zo kort mogelijk zijn zodat er geen ‘ruis’ in de communicatie kan ontstaan.

Ons motto is niet voor niets ‘Mensenwerk is Maatwerk’

Bij ons krijgt elke klant daadwerkelijk een individuele benadering en een op maat gesneden aanpak. Die aanpak start altijd met de vraag: wat heeft iemand nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren op het werk? Vervolgens gaan we in ons uitgebreide netwerk van regionale werkgevers kijken op welke plek de kandidaat het best tot zijn of haar recht kan komen.

Meer zelfvertrouwen door de juiste werkplek

Het voordeel van onze aanpak is dat mensen weer betekenis en een doel krijgt. Ze hebben weer iets om handen en gaan geen dingen doen die niet geoorloofd zijn. Ook merken wij dat mensen die een werkkring hebben en zich opgenomen voelen in de maatschappij, zich positiever voelen over zichzelf. Waardoor ze de wereld met meer zelfvertrouwen tegemoet treden. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de hoge percentages kandidaten die we duurzaam plaatsen en uit het aantal succesvol afgeronde trajecten. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Bel gerust, dan kijken we samen hoe we uw cliënten kunnen begeleiden naar werk.