Omdat iedereen een plekje in de maatschappij verdient

Het is belangrijk om gelukkig te zijn in je werk, je veilig te voelen en het beste uit jezelf te kunnen halen. Maar niet bij iedereen gaat dit vanzelf. Als jobcoach helpen wij mensen zoeken naar zo’n werkplek. En is die plek eenmaal gevonden, dan begeleiden we de kandidaat op de werkvloer. Als het nodig is, ‘vertalen’ wij ook de feedback van de werkgever naar de kandidaat. Bijvoorbeeld als de kandidaat bepaalde zaken die op de werkvloer van hem/haar verwacht worden, niet begrijpt.

Gerriët Schutte: Als ik met een kandidaat aan de slag ga, probeer ik tijdens de gesprekken met de kandidaat eerst uit te vinden wat de persoon nodig heeft als het om werk gaat. Waar wordt hij gelukkig van, wat vindt hij juist lastig. Ofwel, waar moeten we op letten bij de ondersteuning van deze kandidaat. Voor ons is het belangrijk dat de kandidaat open kan zijn en zichzelf beter leert kennen zodat hij beter kan functioneren op zijn werkplek.

Feeling voor mensen

Wat je zeker nodig hebt als jobcoach, is feeling voor je doelgroep. Je moet een echt ‘mensen mens’ zijn. Ik vind het heel boeiend om het beste uit iemand te halen. Om een werkplek te vinden waar zowel de kandidaat als de werkgever gelukkig van wordt. Soms moet je daarvoor ‘de vraag achter de vraag’ ontdekken en stellen.

Vertrouwen als basis voor samenwerking

Onze jobcoaches hebben ieder voor zich een eigen insteek vanuit hun persoonlijkheid. Daarbij is de match tussen kandidaat en jobcoach essentieel om het beste uit de kandidaat te halen. Mijn kracht ligt in het ondersteunen van mensen met (soms) zwaardere problematiek. Ik hou ze een spiegel voor om ze te helpen het uiterste uit zichzelf te halen. Mijn uitdaging is dat ik kandidaten kan ondersteunen in hun eigen ontwikkeling zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk een baan waarin ze zich gelukkig voelen.

Wat de kandidaat nodig heeft, is leidend

Waar wij anders in zijn dan andere jobcoach- en re-ïntegratie bureaus, is dat wij onze diensten aanpassen op de behoeften van de kandidaat. We werken niet volgens vaste methodes of werkwijzen. Wat we aanbieden, passen we aan op wat de kandidaat wil, aankan en nodig heeft. Als iemand minder goed in een groep kan functioneren, dan krijgt hij of zij één-op-één begeleiding. Wat overigens niet betekent dat we kandidaten maar laten doen wat ze zelf willen. Soms moet je mensen ook een beetje stimuleren om uit hun comfort zone te komen om zich te kunnen ontwikkelen.

Coaching op de werkvloer

Het komt ook voor dat wij mensen begeleiden die al aan het werk zijn. Onlangs mocht ik een jongen van 18 jaar coachen tijdens zijn werk. Hij had communicatieproblemen op het sociale vlak. Op dat moment is het mijn rol als jobcoach ondersteuning te bieden aan deze jongen om zich zelf verder te ontwikkelen. Dan merk je wat de meerwaarde is van een jobcoach op de werkvloer. Niet alleen voor de kandidaat maar ook voor de werkgever. Ook het - indien nodig - aanvragen van een gesprek met een psycholoog, het aangaan van een gesprek met de ouders hierover en het inzetten van ambulante begeleiding zijn zaken die de jobcoach kan regelen. Door de ingezette zorg werkt deze jongen aan zijn verdere leerproces en zie je hem communicatief groeien. Hij voelt zich nu happy op zijn werkplek. Dat geeft mij enorm veel voldoening.”

De Jobcoach is er voor iedereen

Wij werken met iedereen die - om welke reden dan ook - een afstand heeft tot de arbeidsmarkt en die begeleiding nodig heeft naar een passende werkplek of tijdens het werk. Dit kunnen mensen zijn met een uitkering op basis van de Participatiewet, Wajong, WIA, WW of ziektewet.

Naar-werk-trajecten

Heeft u cliënten die vanuit een uitkeringssituatie aan een werkplek geholpen moeten worden, dan helpt de jobcoach/ met zoeken naar een passende werkplek. Bijvoorbeeld door de kandidaat te helpen met het maken van een onderscheidend Curriculum Vitae en een goede sollicitatiebrief. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoon die wij begeleiden zodat deze zichzelf beter leert kennen en presenteren en weet waar zijn mogelijkheden liggen. Dit faciliteren wij op verschillende manieren zoals training, coaching bij werkervaringsplaats, testen etc. Dit noemen we ook wel Naar Werk Traject.

Werk-fit-trajecten

Bij een werk-fit-traject is de persoon nog niet gereed om betaald werk uit te voeren. Wij starten dan bij de persoon zelf: wie ben je, wat kan je en wat wil je. Wanneer deze zaken duidelijk zijn, gaan we op zoek naar een passende werkervaringsplaats. Daarbij kijken we goed naar waar de werkplek voor de kandidaat aan moet voldoen. En naar wat de kandidaat daarnaast misschien nog nodig heeft om het beste uit zichzelf te kunnen halen. We ondersteunen ook bij praktische zaken (regelen van opvang, etc). En indien nodig zoeken we samen naar een vorm van begeleiding voor de thuissituatie.