Capacity Risk Management

Caprisma (voluit Capacity Risk Management) is een sociaal medisch adviesbureau dat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen begeleidt en ondersteunt in het oplossen van problemen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij geloven dat een multidisciplinaire aanpak van verzuim en arbeidsbeperkingen het beste resultaat geeft. Daarom streven wij ook naar een evenwichtige belangenbehartiging van alle betrokken partijen. Onze sleutelbegrippen zijn: de mens staat centraal, de mens als succesfactor, persoonlijke aandacht/begeleiding, betrokkenheid en gebruikmaken van ieders deskundigheid en mogelijkheden.


Waarom Caprisma

 • Bij Caprisma staat de mens centraal 
 • Caprisma weet de weg in het doolhof van wetten en regels 
 • Deskundige en betrokken dienstverlening
 • Besparen op bedrijfskosten dankzij advies-op-maat  
 • Hanteren van een beleid van de-medicalisering
 • Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen
 • Een eerste kosteloos oriënterend gesprek

Bedrijven service

Arbo-dienstverlening 

 • Basis pakket
 • Maatwerk pakket

Arbeidskundige diensten 

 • Onderzoeken naar adequate verzuimbegeleiding, terugkeermogelijkheden in eigen of ander werk, in te zetten interventies, e.d.

Tweede spoor trajecten 

 • Tweede spoor ondersteuning is deskundige hulp bij het zoeken naar passend werk voor de eigen medewerker bij een andere werkgever.

Publieke service

Re-integratie

 • Onze jobcoaches ondersteunen klanten die o.a. een Wajong-uitkering hebben of onder de Participatiewet vallen bij het vinden van werk.

Jobcoaching

 • Onze jobcoaches ondersteunen klanten die o.a. een Wajong-uitkering hebben of onder de Participatiewet vallen bij het behouden van voor hen geschikt werk.

Loonwaarde onderzoeken

 • Onze arbeidsdeskundigen ondersteunen bij het vaststellen van loonwaarden volgens het UWV-systeem of het Dariuz-systeem.

Particulieren service

De deskundigen van Caprisma bieden advies en ondersteuning bij vragen over werk, arbeidsongeschiktheid/ziekte en uitkering.

 

Ook bij conflicten, (complex) verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie kunt u terugvallen op de steun en/of begeleiding van Caprisma.


Een missie en visie met ambitie

Caprisma werkt vanuit de visie dat een multi disciplinaire aanpak van verzuim en arbeidsbeperkingen het beste resultaat geeft. Daarom werken wij ook niet met standaard methodieken, want elk mens en elke situatie is uniek en onze werkwijze is daarop afgestemd. Iedere cliënt krijgt de persoonlijke aandacht en ondersteuning die noodzakelijk is om een oplossing te bereiken in een werksituatie. U kunt vertrouwen op onze jarenlange ervaring en een groot netwerk waarmee wij u verder kunnen helpen.

 

Maatwerk in Mensenwerk; dat is waar Caprisma voor staat! Wij doen er alles aan de belangen van de individuele mens te stroomlijnen met de belangen van de werkgever. Ons uitgangspunt is een win-win situatie creëren. Daarom bieden wij de werkgever passende ondersteuning bij de uitvoering van het verzuimbeleid en stellen wij de mens centraal in de zoektocht naar passend werk.

 

Capacity Risk Management (Caprisma) draagt het Blik op Werk keurmerk.